seregno
casamassima
casamassima ceranova ceranova ceranova ceranova roma roma roma
45°39’47.04”N 9°13’14.47”E 233m SLM: SEREGNO, 2006.
40°57’53.63”N 16°55’30.33”E 207m SLM: CASAMASSIMA, febbraio 2007.
40°57’53.63”N 16°55’30.33”E 207m SLM: CASAMASSIMA, febbraio 2007.
45°15’38.88”N 9°14’20.77”E 83m SLM: CERANOVA, settembre 2006.
45°15’38.88”N 9°14’20.77”E 83m SLM: CERANOVA, settembre 2006.
45°15’38.88”N 9°14’20.77”E 83m SLM: CERANOVA, settembre 2006.
45°15’38.88”N 9°14’20.77”E 83m SLM: CERANOVA, settembre 2006.
41°51’36.02”N 12°29’44.40”E 41m SLM: ROMA, 2005.
41°51’36.02”N 12°29’44.40”E 41m SLM: ROMA, dicembre 2005.
41°51’36.02”N 12°29’44.40”E 41m SLM: ROMA, dicembre 2005.
___ << 2
               
4 >>__ _